Μουσικό-Καλλιτεχνικό Εργαστηράκι JUNIOR

2019-08-30
Το Μουσικό-Καλλλιτεχνικό Εργαστηράκι Junior για παιδιά 2-3.5 χρονών στοχεύει σε μία πρώτη επαφή των παιδιών με την μουσική και τις τέχνες, μέσω του παιχνιδιού. Επίσης τα βοηθά κοινωνικοποιηθούν και να ενταχθούν σε μία ομάδα.


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως:

-Τραγούδια και Ηχοϊστορίες

-Bωματική εμπειρία βασικών μουσικών εννοιών                                                       -Παιχνίδια πειραματισμού με τους ήχους και με τα κρουστά όργανα                  -Μουσικοκινητικά παιχνίδια, συντονισμού κίνησης-ρυθμού, λόγου και ρυθμού.                                                                                                              -Παιχνίδια μίμησης, εξοικείωσης με τις έννοιες του χώρου, ψυχοκινητική -Εικαστικές δημιουργίες

Η φωνολογική, η κινητική, η εκφραστική και η κοινωνική ανάπτυξη,αλλά και η ανάπτυξη του λόγου και της αισθητικής των παιδιών,ενισχύονται μέσα από τις δραστηριότητες μας.

Διάρκεια Προγράμματος: 1 διδακτική ώρα

Η παρουσία των γονέων είναι δεκτή εφόσον το επιθυμούν.

Κάθε Σάββατο πρωί