Μουσικοκινητική C.ORFF

2023-08-22

 ΞΕΚΙΝΑΜΕ !

Η μουσικοκινητική είνα μία ολοκληρωμένη αγωγή που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικάς. Σημαντικό στοιχείο της μουσικοκινητικής αγωγής είναι ότι η διδασκαλία διεξάγεται μέσω του παιχνιδιού και έτσι, μέσω μιάς βιωματικής εμπειρίας ενεργοποιούνται όλες οι αισθήσεις, με αποτέλεσμα ή μάθηση να έρχεται αβίαστα.

Ο συνδυασμός της μουσικής με τη κίνηση είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην κατανόηση βασικών εννοιών σχετικά με το χώρο, το χρόνο και την κίνηση. Επίσης η επίδραση της μουσικοκινητικής έχει αντίκτυπο στο ψυχοκινητικό, συναισθηματικό αλλα και στον διανοητκό τομέα της ψυχής του παιδιού.

Το μάθημα της Μουσικοκινητικής βοηθά το παιδί:

  •  να γνωρίσει και να βιώσει τον ρυθμό και τις άλλες βασικές μουσικές έννοιες,
  •  να αναπτύξει τις κινητικές, πνευματικές και ψυχοκοινωνικές του δεξιότητες,
  • να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα του με τη βοήθεια των διάφορων ήχων, της κίνησης και της μουσικής,
  • να αναπτύξει τη φαντασία του
  • & να κοινωνικοποιηθεί.

Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα από ακουστικά παιχνίδια (ακουστική παρατηρητικότητα, διάκριση των ήχων), από φωνητικές δεξιότητες, το τραγούδι, κινητικά παιχνίδια, παιχνίδια κατασκευών (π.χ. κατασκευές μουσικών οργάνων, αυτοσχεδιασμούς κ.α. σύμφωνα με το σύστημα C.ORFF από εξειδικευμένη παιδαγωγό.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ/ ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ