Μουσικό-Καλλιτεχνικό Εργαστηράκι-Προσχολικής

2018-10-06

Έναολοκληρωμένο πρόγραμμα καλλιτεχνικής παιδείας, προσφέροντας στα παιδιά την δυνατότητα ολόπλευρης ανάπτυξης αυξάνοντας την δημιουργικότητα και τη φαντασία τους μέσω του παιχνιδιού και μιας πλούσιας επαφής με τις τεχνες! προσφέρει στα παιδιά 4-6 χρονών την δυνατότητα έρθουν σε επαφή με τις τέχνες και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις, μέσω του παιχνιδιού!

Οι δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, βοηθούν τα παιδιά να κατακτήσουν δεξιότητες, όπως το
  • πως να τραγουδούν σωστά,
  •  την αντίληψη του παλμού και του ρυθμού,
  • την κατανόηση των βασικών μουσικών εννοιών,
  • την ανάγνωση και σταδιακά την γραφή της μουσικής,
  • την αναγνώριση των διαφορετικών μερών ενός μουσικού έργου,
  •  την δεξιότητα του αυτοσχεδιασμού με τους ρυθμούς, τις λέξεις, την κίνηση,
  • την ικανότητα αναπαράστασης και παραγωγής μιας ηχοίστορίας, αλλά και εκείνη της μίμησης.
  •  Μέσω των εικαστικών δραστηριοτήτων θα εκφραστούν, θα γίνουν παρατηρητικότητα, θα αναπτύξουν την λεπτή τους κινητικότητα και θα διασκεδάσουν παρέα με φίλους!


ΜΟΥΣΙΚΗ- ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ- ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Διάρκεια Προγράμματος 1.15h

Κάθε Σάββατο πρωί!